V.V. de Rabbedabben

 
home leeje ridders gesjiedenis contact
   

Létste update van deze sait: 3 december 2018

   
 Sponsore...    Watskebeurd...    Foto's...
 
 
 Karnevalswiertz...

Carnavalskleding

Carnavalskleding

 
 
 Info veur oajers...

 

 
 
   
   
 
Prins oetroope
Pekskesaovendj
Prinserecepsie
Bóntje Aovendj
Sleuteleuverdracht
Spek mét Eier &
Vastelaovesmaondjigkiene
Dolle Dinsdig
Hieëring Sjélle
 
 
 Prins & Prinses 2019...

 

Prins Mexx I  & Prinses Fenne
Adjudant Heike

Proclemasie
 

De foto's ligge bie de digitale drukker en zeen volgende weak kloar
 
 Social Media...
 


 volg os op 
 

 
 
 
 Twittertweets...
 

 
 
 Programma 2019...
Verkaup actie in het durp 15 december
Prins oetroope 16 december
Prinserecepsie 3 fibrewari
Bóntje Aovendj 23 fibrewari
Jeugdsleuteleuverdracht 28 fibrewari
Sleuteleuverdracht 1 mieërt
Spek mét Eier & 4 mieërt
Vastelaovesmaondjigkiene  
Dolle Dinsdig 5 mieërt
Hieëring Sjélle 6 mieërt
 
 
 Euverige activiteite...
Prinserecepsie Moerebuuk 19 jannewari
Prinserecepsie Serdelhunj 13 jannewari
Prinserecepsie Puinesjödders 24 fibrewari
 
 
 
 
 
     
     
     

Leeje van de Rabbedabben

 
home leeje ridders gesjiedenis contact
         
 Lid waere?
 

 

Lid waere van V.V. de Rabbedabben is
neet veurbehaoje aan dees genömdje
 minse. Idderein kin lid waere, mits
hae volduit aan de veurwaarde zočs
ze zeen opgenome in de statute en
ut hoeshaojelik reglement. Zeetj gae
geinteresseerdj in ein lidmaatsjap
en wiltj gae weite waat det veur uch
beteikendj, nömtj gae den contactj
op mit ein van de bestuursleede.

 

 
Rik Hendriks, Vorst
Commissie Jongereactiviteite
Commissie Jeugdraod
Commissie Bónte Aovendj
Vastelaoves Gezet

Winy Hendrikx,
Oprichtster van de vereiniging
penningmeister
Commissie Themamiddig
Commissie Sleuteloverdracht

Sabine Roost
Secretaris
Facebook en Twitter
Commissie Sleuteloverdracht

Maurice Pesgens,
Website
Commissie Jeugdraod
Commissie Jongereactiviteiten

Stefan Custers,
Bezurge mailings
Commissie Bónte Aovendj

Thijs Roost,
Bezurge mailings
Commissie Bónte Aovendj
Algemeine technische werkzaamhede

Richard Broekman,
Bezurge mailings
Commissie Verveur
Commissie Boeteverseering

De vereniging is op zoek naar nieuwe leden. Een aantal taken staan onder druk en kunnen handige handjes gebruiken. M.n. voor secretariële werkzaamheden wordt gezocht naar een nieuwe kandidaat. Geďnteresseerden kunnen zich melden bij Rik Hendriks of Winy Hendrikx. Natuurlijk ben je ook welkom als je andere taken op je wilt nemen!

 
 Sleuteleuverdracht 2018...

         
         
         

Ridders van de Rabbedabben

 
home leeje ridders gesjiedenis contact
         
 Orde van de Rabbedabben...

De óngersjeijing "Ridder in de Orde van
de Rabbedabben
" is de hooagste
óngersjeijing die wae oetreike aan
minse die biezónjer zeen veur
de Halerse vastelaovendj.

Dees óngersjeijing is aan
de volgendje minse oetgereiktj:

 
Dhr. P. Nevels, seizoen 2007-2008
Óngersjeije veur zien jaorelange verdeenste veur de Halerse vastelaovendj en de Halerse gemeinsjap in zien algemein. Mét organisator van de Sleuteleuverdracht.
Dhr. W. Schroyen, seizoen 2008-2009
Óngersjeije veur zien jaorelange verdeenste veur de Halerse vastelaovendj en oprichter van de Halerse Vastelaovendjsvereiniging de Rabbedabben in 1965.
Dhr. H. van Dijk, seizoen 2009-2010
Óngersjeije veur zien jaorelange verdeenste veur de Halerse vastelaovendj als (jury)lid van de Optoch commissie.
Mevr. T. Custers, seizoen 2011-2012
Óngersjeije veur heur jaorelange verdeenste veur de Halerse Bontje Aovendj.
Mevr. C. Rietjens, seizoen 2016-2017
Óngersjeije veur heur jaorelange verdeenste veur de Halerse Jeugdraod.
Mevr. T. Dirks, seizoen 2016-2017
Óngersjeije veur heur jaorelange verdeenste veur de Halerse Jeugdraod.
Dhr. L. Salemans, seizoen 2017-2018
Óngersjeije veur zien 3 x 11 jaor rieje van de tractor mit Prinsewaage van de Jeugdraod van de Rabbedabben.
Dhr. H. Custers, seizoen 2017-2018
Óngersjeije veur zien jaorelange inzét bie de Optocht en de Bóntje Aovendj.
   
 
 Dolle Dinsdig 2018...

         
         

Gesjiedenis...

 
home leeje ridders gesjiedenis contact
         
     Ein klein stúkske gesjiedenis...    

 

 


De vereiniging is ontstange in 1965 mit eine Jeugdraod. Pas in 2007 is eine road veur volwassene opgerichtj.

Tieedens de "Sleuteloverdracht" van de gemeindje Leudal dae in 2007 in Ittervoort waerdje gehaoje, waerdje door Winy Hendrikx geopperdj det ut leuk zooj zeen als Haler-Uffelse auch eine "Raad van Elf" veur volwassene zou höbbe. Want Haler-Uffelse haet al waal eine raod, mer det is de Jeugdraod.

Zočs gezagdj waerdje nao de vastelaovendj in mieert van 2007 eine opzet gemaaktj veur eine noewe op te richte volwassene Raod. Hiejbiej ware betrokke Winy Hendrikx, als initiatiefnömster, Jos Mousset, Peter Hansen, Piet Nevels en Peter-Paul Truijen. In deze groep waerdje de oprichting verder veurbereidj. Op 9 mei 2007 waerdje dur ein oprichtingsvergadering gehaoje in "Café bie Winy". De opkomst van belangstellendje veel ieerlijk gezagdj tege. Toch waerdje beslote óm door te gaon. Tieedens de oprichtingsvergadering waas Tom Doesburg van de ómroop L1 auch dao. Via hum krege wae vervolges ein oetnueudiging óm op L1 in "Balkon van Limburg" ós zégkske te doon. Dit resulteerdje oeteindelijk in de definitieve oprichting van "Vastelaoves Vereiniging de Rabbedabbe" mit eine "Raod van 1/2 Elf", aangezeen wae 6 belangsjtellende haaje. Op 8 november 2007 waerdje de vereiniging officieel ingesjreve bie notariële akte bie notariskantoor Schroyen te St. Odilienberg. Teves waerdje de insjrieving bie de K.v.K. gedaon. Hiejmit is V.V. de Rabbedabbe officieel een feit. Helaas haet Piet Nevels weges omstandighede veurluipig aafgezeen van verdere deilname. Wae hope hum echter in de toekomst als lid te moge begroete ! Verder höbbe wae als V.V. de Rabbedabbe van Tom Doesburg ein oetnueudiging gekrege óm nao de Zoepkoel in Venlo te gaon op 2 fibrewari 2008. Ein sjoaon gelegeheid óm Haler qua vastelaovendj oppe kaart te zétte !

Tieëdens de vastelaovendj van 2007-2008 heet V.V. de Rabbedabbe ein ongersteunende rol gespeuldj veur de al bestaondje vastelaovesactiviteite. Daonaeve waas ós vereiniging de initiatiefnömer veur de ieerste vastelaoveseupening op 11 november 2007. Hiejveur waerdje in ein record tempo eine noeëwe ingank gemaaktj bie ós vereinigingslokaal dae tieëdes de eupening van de vastelaovendj op fieestelike wieëze waerdje onthuldj door prins Tim en prinses Janneke van de jeugraod de Rabbedabben.

Nao aanleijing van de gesprekke die höbbe plaatsgevónje tusse versjillende partieje en ós is beslote de naam van ós vereiniging te wijzige van "V.V. de Rabbedabbe" nao "V.V. de Rabbedabben".

Tot 2 kiëer toe in korte tiieëd kreeg de vastelaovesvereniging de Rabbedabbe de gelegeheid óm via L1 reclaam te make veur ut vinje van lede veur de opgerichdje raod veur volwassene. Haler heet reeds hieël lange tieëd eine jeugraod en jeugprins, maar eine volwasse vastelaovesvereiniging is dur eigelik neet gewaes. Toch gebeurdj dur van alles op vastelaovesgebeed; eine Bóntje Aovendj en eine optoch op dinsdig. Dur zitj echter geine sjtructuur in en zolang de minse die noe in de organisatie zitte ut blieve doon is dur niks aan de handj. Mer waat als dees minse stoppe? Is ut den aafgeloupe mit unne Bóntje Aovendj, of unne optoch? Om mieër sjtructuur in ut vastelaovesgebeure te bringe is ut idee geopperdj door Winy om den eindelik uns nao te dinke óm unne grooate raod op te richte, wobiej ut woord "grooate" steit veur volwasse en gein beteikenis heet euver ut aantal. Momentieel höbbe 9 minse definitief jao gezagdj. Eine "Raod van ˝Elf" is dur dus al, en auch dit is un alternatief veur eine volledige Raod van Elf. De vereiniging is opgerichtj op 28 mieert 2007 en daomit de jóngste vastelaovesvereiniging van Limburg. Een hoeshaojelik reglement en ein bestuur is per de 28e ingegange en aangetrooje. Dur is ein vergadering gewaes veur geďnteresseerdje op woonsdig 9 mei 2007  waoveur iddere mins oet Haler ein oetneudiging heet gehadj. Helaas heet die vergadering neet opgeleverdj det dur oeteindelik 11 raodsleeje zeen. Waal waas L1 aanwezig óm ein verslaag oet te bringe euver de oprichting van de VV de Rabbedabbe. Dit waerdje oetgezónje op vriedig 11 mei óm 12.45 oor. Ein oetneudiging van L1 waas in elk geval ut gevolg. Vandao det op vriedig 18 mei 2007 Jos Mousset, Winy Hendrikx en Peter-Paul Truijen op weeg toge nao de L1 studio in Mestreech wao ze op oetneudiging van Kirsten Paulus van "Balkon van Limburg" tusse 11.00 en 12.00 oor de gelegeheid krege om Haler op de kaart te zitte. Tiedes dees oetneudiging kreeg de Raod alvas un oetneudiging veur de "Boetegeweune Boetezitting" in Venlo veur 2008. En noe mer aafwachte of dur nog mieër gegadigdje zeen, angers blieftj ut bie unne "Raod van ˝Elf", mer zoés gezagdj, auch det is ludiek. De startj is gemaaktj en wae gaon door, det is in elk geval duudelik.

 

         
         

Contact...

 
home leeje ridders gesjiedenis contact
         
     Contactinformasie...    

 


Hiejónger vindj gae de dinge die gae mótj weite čs gae in contact wiltj komme mit ós:
 

 Naam van de vereiniging : Vastelaoves Vereiniging de Rabbedabben
 Veurzitter : Rik Hendriks
 Vorst : Rik Hendriks
 Penningmeister : Winy Hendrikx
 Secretaris : Sabine Roost
 Vereinigingslokaal : Ons Dorpshuis
   
Kamer van Koophandel : 12068803
Rabobank : NL 22 RABO 013.86.13.532
   
 i-mail secretariaat :