Sleuteleuverdrach 2019...

Op donderdig 28 fibrewari (jeugd) en op vriedig 1 mieert ontvinge Prins Mexx I, Prinses Fenne en Vorst Rik de Sleutel van de burgemeister Verhoeven. Dit is de 11e sleutel dae wae h÷bbe mooge ontvange!